Home » Articles - see the categories

Total entries in catalog: 16
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 »

New theoretical vision, in addition to the traditional

(analytical article, popular science)

Forword by the author:

– The first version of this article I published in September 2014. For nearly a year I significantly edited the article, I have added more information and subsequently have divided this article into two large parts, for greater comfort. Basic information is mainly in the first part.
I hope that this article will be useful for you.


Introduction:

The traditional classification of the electronic-digital games (they are also known as video games) is make commonly according to the interactive genres (shooter, slasher, racing etc.), artistic genres (drama, tragedy, melodrama, etc.). Also, is according to the scale of development, target audience or provided budgets – such as casual  games, hardcore, indie (independent games) or mainstream, AAA, art-house. Such classification of the games will...

General Theory | Просмотров: 555 | Добавил: DmitryONik80 | Дата: 2015-06-10 | Комментарии (0)

Managementul uman în echipă (note pentru „şefuleţi”)

- Acesta e continuarea celei de-a doua părţi "Clasificarea Arhetipică a Jocurilor Video: Esenţa Jocurilor"

Nu aş fi scris aşa ceva în cadrul temei de bază, dar m-am gîndit că este deasemenea foarte important, mai ales pentru o fructuoasă elaborare a jocurilor anume în echipă, fie de indie sau mainstream. Consideraţi-o ca pe-o ultimă subliniere din acest articol. Mai în scurt...
Deoarece am început vorba despre echipă, atunci ar trebui...

General Theory | Просмотров: 427 | Добавил: DmitryONik80 | Дата: 2015-06-08 | Комментарии (0)

Esenţa Jocurilor

(articol analitic, ştiinţifico-popular)

Cuvînt înainte (despre a 2-a parte al articolului):
Eu consider această parte al articolului ca pe o continuarea a primei părţi despre clasificarea arhetipică a jocurilor video. Partea a doua s-a dezvoltat din anumite fragmente, pe care le-am adăogat la capitolul "Tangenţe", însă cu timpul am tot redactat şi adăogat texte noi, în fine, toate acestea transformîndu-se în ceva cu mult mai voluminos. Deseori este destul de dificil să adăogi informaţie într-atît de multă pe o singură pagină web, deaceea am şi împărţit articolul în două părţi aparte. Sper că în aşa fel o să vă fie mai comod de citit. -)  – Aşa deci, începem:

Oare ce este jocul?

Mulţi dintre developerii începători, dar şi cei care de mai mulţi ani crează jocuri video, uneori se întreabă – “Oare ce este jocul?” Haideţi totuşi să ne gîndim, în ce constă esenţa unui joc...

General Theory | Просмотров: 472 | Добавил: DmitryONik80 | Дата: 2015-06-08 | Комментарии (0)

Noua viziune teoretică, pe lîngă cea tradiţională

(articol analitic, ştiinţifico-popular)

Cuvînt înainte (din partea autorului):
–  Prima versiune al acestui articol am publicat în septembrie 2014. Timp de aproape un an de zile am redactat semnificativ articolul, am adăogat mai multă informaţie şi ulterior am împărţit acest articol în două părţi mari, pentru o mai multă comoditate. Informaţia principală se află în special în prima parte. Sper că acest articol o să vă fie util.

Introducere:

Clasificarea tradiţională ale jocurilor electronico-digitale (tot dînsele – jocuri video, video games) se face de obicei după genuri interactive (shooter, slasher, racing etc.), după genuri artistice (dramă, tragedie, melodramă etc.). Deasemenea...

General Theory | Просмотров: 478 | Добавил: DmitryONik80 | Дата: 2015-06-08 | Комментарии (0)

Человечный менеджмент в команде («начальничкам» на заметку)

- Это продолжение ко второй части статьи "Архетипная Классификация Видео Игр: Сущность Игр"

Я бы не стал это писать, в рамках общей темы, но подумал что это тоже крайне важно, тем более для плодотворной разработке игр именно в команде, инди или мейнстрим. Считайте это одним из заключительных штрихов данной статьи. Короче…
Раз-уж зашёл разговор о команде, то следует...

General Theory | Просмотров: 511 | Добавил: DmitryONik80 | Дата: 2015-06-07 | Комментарии (0)

Сущность игр

(аналитическая статья, научно-популярная)

Слово от автора (ко второй части статьи):

Я рассматриваю эту часть статьи именно как продолжение первой части об архетипной классификации видео игр.
Вторая часть статьи выросло из отельных кусков, которых я добавил в главе о "Взаимосвязях", однако со временем я редактировал и добавлял новые записи и, в конечном счёте, это всё переросло в нечто большее. Часто затруднительно добавлять на одной интернет-страничке столько информации, поэтому я и разделил статью на две большие части. Надеюсь что таким образом будет удобнее читать. :) – Итак, начинаем:

И что же такое Игра?!

Многие начинающие разработчики, да и те которые уже много лет делают видео игры, иногда задаются вопросом – "А что же такое игра?"
А давайте-ка подумаем над тем, в чём суть игры, из чего она состоит, для чего мы в ней играем.
– Ведь мы все хотим чтобы своя игра была интересной для большинства игроков.
Сначало давайте-ка вспомним...

General Theory | Просмотров: 542 | Добавил: DmitryONik80 | Дата: 2015-06-07 | Комментарии (0)

Новое теоретическое видение, помимо традиционного

(аналитическая статья, научно-популярная)

Слово от автора:

– Первый вариант этой статьи был опубликован в сентябре 2014 года. В течении почти целого года я значительно отредактировал статью, добавил много информации и в последствии, разделил статью на две большие части, для удобства. Основная информация находится, главным образом, в этой первой части. Надеюсь что статья будет вам полезной.

Введение:

Традиционная классификация электронно-цифровых игр (они же - видео игры, video games) обычно осуществляется согласно интерактивных жанрам (стрелялки, слэшер, гонки и т.д.), по художественным жанрам (драма, трагедия, мелодрама и т.д.), также, согласно масштабу разработки, по целевой аудитории или предоставленным бюджетам – будь то казуальные игры, хардкорные, инди (independent games) или мэйнстрим (mainstream), AAA, артхаус (art-house, оно же "авторское"). Подобная классификация никуда не пропадёт, однако, с научной точке зрения, желательно концентрировать определённые моменты и выявить те элементы, которые...

General Theory | Просмотров: 687 | Добавил: DmitryONik80 | Дата: 2015-06-07 | Комментарии (0)

We've noticed that many of the players too much time devote his favorite games - from 10 hours or more. Some even lose entire days on the game, even without resting.

So, on this theme appears an elementary question: How much time should be given for the game?

My recommendations are:

Other about Games | Просмотров: 438 | Добавил: DmitryONik80 | Дата: 2014-11-16 | Комментарии (0)

Cu toţii am observat că o bună parte din jucători prea mult timp dedică jocurilor sale preferate – de la 10 ore şi mai mult, unii în genere pierzînd cîteva zile asupra jocului, fără a se odihni măcar.

La această temă apare o întrebare elementară: Cît timp trebuie să oferim jocului?

Recomandările mele sînt următoarele:

Other about Games | Просмотров: 410 | Добавил: DmitryONik80 | Дата: 2014-11-16 | Комментарии (0)

Все мы заметили что многие игроки слишком много времени уделяют своим любимым играм – от 10-ти часов и более. Некоторые вообще торчат целыми днями над игрой, не отдыхая вовсе.

Итак, касательно этой темы появляется элементарный вопрос: Сколько времени нужно уделять игре? Мои рекомендации следующие:

Other about Games | Просмотров: 454 | Добавил: DmitryONik80 | Дата: 2014-11-16 | Комментарии (0)

1-10 11-16
Free website builderuCoz